Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜ. / ΑΡΝΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜ. 
ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εξυπηρετούμε όλο το νομό Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Αναλαμβάνουμε : Περιφράξεις Οικοπέδων - Οικιών με τα πλέον 
σύγχρονα μηχανήματα.
Τεχνικά Έργα - Βελτιωτικά & κάθε είδους χωματουργικές εργασίες
Ειδικές μεταφορές με τα φορτηγά μας ( Ξυλεία - Μπάζα - Χώματα κτλ ) 

Αργυρός Αστερίου Δημήτριος 
Αρναία Χαλκιδικής 
Κιν. 6942 052 947

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου